Cultuur

 Het schrift

De Inca’s kenden geen schrift, tenminste niet dat wat wij onder de term ‘schrift’ verstaan. Door middel van de quipu’s konden bekwame quipu camayocs wel enkele historische gebeurtenissen ‘vertellen’. Daarnaast heeft men ook heel wat informatie over het leven van de Inca’s kunnen afleiden uit verslagen van de Spanjaarden die opgemaakt zijn rond de 16de eeuw.

Taal

De officiële taal was ‘Quechua’. Er bestonden meer dan 600 dialectvormen van. Vandaag zijn er nog steeds inwoners van Peru die deze taal spreken.

Literatuur

Ook al hadden de Inca’s geen schrift, toch bezaten ze een literair goed dat via mondelinge verzen verspreid werd. De poëzie die de volksdichters vertelden waren lyrisch, episch en dramatisch. Ze probeerden de gevoelens van het volk weer te geven. Dit gebeurde via gebeden, gezangen, lofzangen of hymnes en drama’s.

Daarnaast bestonden er ook quipu’s die liederen, gedichten of belangrijke momenten uit de Incageschiedenis hielpen onthouden.

Er zijn maar een paar voorbeelden bewaard gebleven. Heel wat verhalen werden jammer genoeg ook veranderd door de Spaanse vertalers.

Muziek

De Inca’s maakten vooral gebruik van blaas- en slaginstrumenten om muziek te maken.

Bij de blaasinstrumenten waren de panfluiten zeer belangrijk. Deze werden gemaakt uit verschillende stukken riet of hout. Deze stukken hadden elk een andere lengte en werden aan elkaar vastgemaakt.  Een ander belangrijk blaasinstrument was de ‘quena’. Deze werd gemaakt van rietstengels.

Panfluit.

Quena.

Er werd hard geoefend om muziek te maken die geschikt was om op gelegenheden waar de Sapa Inka aanwezig was te spelen. Hun muziek klonk niet eenstemmig. Iedereen speelde op zijn instrument hoe hij dat wilde.

Een ander instrument dat ook vaak gebruikt werd, was de ‘pototo’. Dit was een soort van trompet die gemaakt werd van grote zeeschelpen. Dit instrument diende niet alleen om muziek te maken. Het werd ook gebruikt in oorlogstijd om signalen te geven. De trompetten konden van hout, zilver of goud gemaakt zijn waardoor ze allemaal een andere klank produceerden.

Pototo.

Grote trommen gebruikten de Inca’s ook vooral ten tijde van oorlog. Meestal waren deze dan overtrokken met de huid van een vijand die ze overwonnen hadden. Kleinere trommen werden gebruikt om muziek te maken. Deze waren wel versierd met zilver, goud , edelstenen….

Daarnaast gebruikte men op feesten ook nog tamboerijnen, belletjes van slakkenhuisjes…

Dit soort trommen werden vooral gebruikt tijdens belangrijke gebeurtenissen.

Trom die vooral gebruikt werd om muziek te maken.

Dans

Er bestonden verschillende soorten dansen. Dansen die speciaal voor de elite waren, maar ook dansen die vooral door de arbeiders uitgevoerd werden. Heel wat dansers die tot de hogere klassen behoorden, droegen kleren die heel mooi bewerkt en afgewerkt waren. Hieronder vind je de verschillende soorten dansen terug.

Taqui

Dit was een een rituele dans met gezang die begeleid werd door vier grote trommen. Deze trommen werden bespeeld door mensen uit de hoogste klassen.

Huay-yaya

Dit was een zeer speciale dans. Alleen koninklijke leden mochten deze dans uitvoeren. Deze werd geleid door de mannen.

Guacon

Dit was een dans die alleen mocht uitgevoerd worden door mannen.

Guayayaturilla

Deze dans mochten zowel mannen als vrouwen uitvoeren. De dansers werden begeleid door muzikanten die op de fluit speelden.

Haylyc

Dit was een boerendans die door de arbeiders uitgevoerd werd.

Cahua

Ook deze dans mocht door mannen als vrouwen uitgevoerd worden. Deze werd in een kring uitgevoerd en was een krijgsdans.

Campi

De dansers werden begeleid door de muzikanten die op de grote trom speelden. Een arbeider moest deze trom op zijn rug dragen terwijl een vrouw op de trom sloeg.

Bronnen

RICCIU F., De beschaving van de Inka‟s, p. 8-9
ESTELLON P., WEISS A., CHAVOT P., Inca‟s, p. 18-19
Afbeelding panfluit: Internet, (http://www.traveladventures.org/continents/southamerica/huaca-huallamarca15.shtml) Afbeelding quena: Internet, (http://www.fotolog.com/freedomm8/34056686)
Afbeelding pototo: Internet, (http://www.peru-travel-confidential.com/inca-music.html)
Afbeelding grote trom: Internet, (http://www.peru-travel-confidential.com/inca-music.html)
Afbeelding trom, Internet, (http://incanroads.blogspot.com/2009/04/temple-within-seashell.html)

Advertenties